Tips & Dokument

Välfärdsguiden

I Välfärdsguiden kan du söka efter och hitta insatser som ger hjälp till alla personer som behöver stöd av samhällets välfärd. Insatser kan vara olika aktiviteter som hjälper dig med sådant som hälsa, skola eller att hitta arbete. Insatser kan också vara andra typer av hjälp till dig, som råd och stöttning med olika problem som du vill lösa.

www.valfardsguiden.se

Vi arbetar på klientens uppdrag!