Aktuellt

Från och med vecka 27 påbörjar ombuden sina semestrar.

Vecka 29 och vecka 30 kommer PO Kronoberg att hålla stängt!

Vi kommer därför att vara lägre bemannade under sommaren. Inga informationer kommer att ges före Augusti.

Personliga ombud kronoberg önskar alla en trevlig sommar!

Vi arbetar på klientens uppdrag!