Aktuellt

___________________________________________________________________________

Projekt brukarinflytande i Kronobergs län

Inom ramen för psykisk hälsa har staten gjort stora satsningar på att stärka patientens egenmakt samt att medverka i utformningen av den vård och det stöd som erbjuds. Det bedrivs ett aktivt arbete i Kronobergs län för att öka brukarinflytandet på såväl individnivå, verksamhetsnivå och strategisk nivå. Under 2019 genomfördes en kartläggning kring hur kommunerna samt regionen arbetade med detta, olika utvecklingsområden presenterades i rapporten ”Arbeta med oss”.

Vi heter Linda Bajric och Geir Storjord och är projektledare för projekt brukarinflytande Kronobergs län. Projektet startade 1 oktober 2020 och avslutas augusti 2021. Vi kommer således att arbeta vidare med några av de utvecklingsområden som framkom i rapporten.

Syfte och mål med projektet: Att skapa en struktur för ökat brukarinflytande i länets kommuner samt inom region. Att utveckla samt möjliggöra samverkan mellan region, länets kommuner samt brukar-och anhörigföreningar.

Vi har under projektet vår tillhörighet hos PO Kronoberg, men är anställda av Region Kronoberg. Vi sitter i vuxenpsykiatrins lokaler på JF Liedholmsväg 7.

Har ni frågor och funderingar gällande projektet får Ni gärna höra av er till oss.

Linda Alm Bajric

0709-67 51 17 – linda.almbajric@kronoberg.se

Geir Storjord

0790-67 51 15 – geir.storjord@kronoberg.se

__________________________________________________________________________

Vi vill hälsar vår nya kollega Pär Magnusson välkommen.

__________________________________________________________________________

Information om personligt ombud i coronatider!

Vi finns här, välkommen att ringa eller sms:a för information. Kontakta gärna det personliga ombudet i den kommun där du är bosatt. Kontaktuppgifter och mer information finns här på vår hemsida.

Vi har som vårt bidrag till minskad smittspridning beslutat att vara mer restriktiva med fysiska möten och direkt kontakt. Tills annat meddelas kommer vi genomföra möten via telefonsamtal, digitala möten och telefonkonferens. Vi kommer fortsatt att vara i tjänst och arbeta för vår målgrupp och på våra klienters uppdrag om inget annat meddelas.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta verksamhetschefen via mail eller telefon.

Eva Bergmark Mail: eva.bergmark@vaxjo.se

tfn: 0766 – 21 69 33

Vi arbetar på klientens uppdrag!