Brukarinflytande

Projekt brukarinflytande i Kronobergs län

Inom ramen för psykisk hälsa har staten gjort stora satsningar på att stärka patientens egenmakt samt att medverka i utformningen av den vård och det stöd som erbjuds. Det bedrivs ett aktivt arbete i Kronobergs län för att öka brukarinflytandet på såväl individnivå, verksamhetsnivå och strategisk nivå. Under 2019 genomfördes en kartläggning kring hur kommunerna samt regionen arbetade med detta, olika utvecklingsområden presenterades i rapporten ”Arbeta med oss”.

Vi heter Linda Bajric och Geir Storjord och är projektledare för projekt brukarinflytande Kronobergs län. Projektet startade 1 oktober 2020 och avslutas augusti 2021. Vi kommer således att arbeta vidare med några av de utvecklingsområden som framkom i rapporten.

Syfte och mål med projektet: Att skapa en struktur för ökat brukarinflytande i länets kommuner samt inom region. Att utveckla samt möjliggöra samverkan mellan region, länets kommuner samt brukar-och anhörigföreningar.

Vi har under projektet vår tillhörighet hos PO Kronoberg, men är anställda av Region Kronoberg. Vi sitter i vuxenpsykiatrins lokaler på JF Liedholmsväg 7.

Har ni frågor och funderingar gällande projektet får Ni gärna höra av er till oss.

Linda Alm Bajric

0709-67 51 17 – linda.almbajric@kronoberg.se

Geir Storjord

0790-67 51 15 – geir.storjord@kronoberg.se

Vi arbetar på klientens uppdrag!