Om oss

 
Frågor och svar PO
GDPR

Ladda ner pdf fil om oss

po_english
Arbetsområden PO

Ett personligt ombud kan till exempel:

  • Hjälpa dig att fylla i blanketter
  • Ge dig information och råd om samhällets stöd
  • Stötta dig vid kontakter med myndigheter
  • Medverka till att samordna dina hjälpinsatser, så att du inte hänvisas runt mellan olika myndigheter.

Målet är att du ska bli mer självständig och delaktig i samhället. Vi vill hjälpa dig så att du upplever en bättre livskvalitet.

Tiden du har ett personligt ombud kan variera. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under en längre tid. Tillsammans med ombudet skriver du en plan över vad just du behöver för hjälp. Ett personligt ombud har tystnadsplikt.

Vem kan få ett personligt ombud? 

För att få ett personligt ombud ska du ha en psykisk funktionsnedsättning, vara över 18 år och bo i Kronobergs län. Du ska ha ett omfattande behov av vård, stöd och service och ha behov av långvariga kontakter med olika myndigheter.

Hur får jag ett personligt ombud? 

Du kan kontakta oss själv eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten så får du information om personligt ombud. Ingenting annat behövs. Vi träffar dig där det passar dig bäst, i våra lokaler i Växjö och Ljungby eller på annan plats som känns bekväm för dig. När vi träffas får du berätta om din situation och hur du upplever ditt liv. Därefter gör vi en bedömning om du kan få stöd av ett personligt ombud.

Vad kostar det?

Att ha ett personligt ombud kostar inget för dig.

Bra att veta

Ett personligt ombud kan hjälpa dig på många sätt, men inte med allt. Ett personligt ombud

  • beslutar inte om stöd, vård och service
  • svarar inte för vård och behandling
  • ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent.

Personliga ombud Kronoberg är en organisation i samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner och Region Kronoberg.  I styrgruppen finns även intresseorganisationerna, Attention och RSMH representerade. Vi tillhör förvaltningen Arbete och Välfärd i Växjö kommun. Elva ombud är anställda av Växjö kommun och två ombud är anställda av Region Kronoberg.

Händelserapportering

Som personliga ombud har vi även uppdraget att arbeta med att synliggöra brister i samhällets stödsystem. Detta är något som ombuden arbetar med kontinuerligt.

Vi arbetar på klientens uppdrag!